Haurtzaroko eta nerabezaroko doluari buruzko gida

duelos y pérdidas en la adolescencia

Gida honen xedea da informazioa ematea, gure seme-alaben eta ikasleen dolu esperientzia hobeto ulertzen laguntzeko. Bizkaiko medikuen elkargoak uste du doluaren esperientziek garrantzia handia dutela
hezkuntza, gizarte eta familia sistemetan, eta baita osasunari dagokionez ere, bai baitakite nahasmendu askok lotura nabarmena dutela batik bat osasun mentalarekin, hala nola antsietatearekin, depresioarekin, dolu
konplexuekin, somatizazioekin eta abar luze batekin. Hori dela eta honako gida hau aurkeztu dute.

BBK Family Learning

×